در کنگره سازمان همبستگی کشورهای اسلامی در مکه مکرمه

سازمان همبستگی کشورهای اسلامی که مشهور به رابطة العالم الاسلامی ، سازمانی بین‌المللی اسلامی مستقر در مکًه مکرمه در عربستان …