آغاز فرصت سه روزه برای ثبت اعتراض تایید یا احراز صلاحیت نشده‌ها

بر اساس اطلاعیه شماره چهار هیئت مرکزی نظارت انتخابات مجلس، فرصت سه روزه برای ثبت اعتراض تایید یا احراز صلاحیت …