برگزاری مراسم اعتکاف در گرگان

سیزدهم تا پانزدهم ماه رجب یکی از بهترین فرصت های ناب بندگی خدا می باشد.فرصتی برای خلوت و معتکف شدن. امسال حدود 12 هزار نفر در 200 مسجد سراسر استان گلستان معتکف شدند.

برگزاری مراسم اعتکاف در گرگان

دیدگاهتان را بنویسید