ببینید | لحظه برخورد گارد ساحلی چین با کشتی فیلیپینی

در حادثه برخورد گارد ساحلی چین با کشتی فیلیپینی در نزدیکی سد ساحلی اسکاربرو در دریای جنوبی چین گارد ساحلی اقدام به پاشیدن آب پر فشار به سمت کشتی فیلیپین کرد و باعث اسیب به تجهیزات رادیویی و برخی اجزای دیگر این کشتی شد. منبع: دانشجو

ببینید | لحظه برخورد گارد ساحلی چین با کشتی فیلیپینی

دیدگاهتان را بنویسید