باشگاه لیگ برتری حدود 4 میلیارد محکوم شد

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را صادر کرد.

باشگاه لیگ برتری حدود 4 میلیارد محکوم شد

به گزارش صنم موزیک، کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را به شرح زیر صادر کرد: *در پرونده شکایت طوبی القاصی از باشگاه ایساتیس کران فارس، این باشگاه به پرداخت مبلغ 660 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 25 میلیون و 179 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر کرد. *در پی شکایت سعید آقایی از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 36 میلیارد و 950 میلیون و 500 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و 409 میلیون و 661 هزار و 575 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. *با توجه به شکایت الناز آرمات از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 187 میلیون بابت اصل خواسته و مبلغ 7 میلیون و 134 هزار و 50 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر کرد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 34 میلیون ریال قرار رد صادر کرد. *در پرونده شکایت رامین فرنابوس از باشگاه داماشیان گیلان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 950 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 36 میلیون و 242 هزار و 500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 500 میلیون ریال قرار رد صادر کرد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید