اولین جمعه تبریز بدون امام جمعه محبوب /فقط می‌خواهم بگویم« باشین ساغ اولسون آذربایجان» /آیت الله آل هاشم خواب ماند، خوابی ابدی

ایسنا نوشت: هنوز کوی و برزن‌ این شهر از بهت نبود پدر معنوی آذربایجان شرقی بیرون نیامده، امام جمعه‌ها می‌آیند بدون اینکه بپرسند اماممان هست؟ اولین جمعه‌ی بدون سیدمان رسید، شهر با رخت سیاهش نبود آیت‌الله آل هاشم را به رخ می‌کشد.

اولین جمعه تبریز بدون امام جمعه محبوب /فقط می‌خواهم بگویم« باشین ساغ اولسون آذربایجان» /آیت الله آل هاشم خواب ماند، خوابی ابدی

به گزارش صنم موزیک، بعد از هشت سال این جمعه چه قدر فرق دارد و غم‌انگیز است، دیگر آل هاشم نیست نماز جمعه را با دعوت به تقوای الهی و تشکر از میزهای خدمتی که خود بانی برپاییشان بود، آغاز کند.

بنابر روایت ایسنا، امروز اولین جمعه‌ای است که آیت‌الله آل‌هاشم خواب مانده، خوابی از جنس ابدی در امن‌ترین نقطه‌ی این شهر.

دیدگاهتان را بنویسید